Rybářství Holohlavy

Rybářství Holohlavy

PODPORA
Společnost Rybářství Holohlavy-Karel Dunas, využívá k realizaci některých projektů finanční příspěvky z Operačního programu Rybářství.

EVROPSKÁ UNIE
eu

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti Rybářství Holohlavy-Karel Dunas, na tento projekt: Kompletní recirkulační systém včetně líhně v rámci 1. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020:

, (0B)
files/kompletni-recirkulacni-system-vcetne-lihne---2.etapa.pdf.docx